• Protective Clothing

    Quần áo bảo hộ

    Với hai mảnh trùm đầu cắt ba chiều và dải đàn hồi xung quanh mở mặt, mũ trùm có thể phù hợp hơn với hình dạng của khuôn mặt và tăng cường hiệu quả bảo vệ.