• Coronavirus IgG & IgM Test Cassette

    Xét nghiệm coronavirus IgG & IgM

    Nguyên lý của Xét nghiệm kháng thể Artron COVID-19 IgM / IgG là xét nghiệm sắc ký miễn dịch bắt giữ kháng thể để phát hiện đồng thời và biệt hóa kháng thể IgM & IgG với virus COVID-19 trong huyết thanh người, huyết tương hoặc toàn bộ mẫu máu.